DOGSHOW BLEISWIJK 2021 in het Plantarium te Hazerswoude

Beste hondenliefhebber,
Vanwege de opgelegde coronamaatregelen van de overheid, kunnen wij helaas niet de gebruikelijke hoeveelheid bezoekers toelaten.
Met het bereiken van het maximum aantal toe te laten personen kunnen wij aan de kassa geen toegangskaarten verstrekken.

Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testen voor toegang
Als bezoeker kunt u de volgende coronabewijzen gebruiken voor toegang:
- een vaccinatiebewijs; of
- een herstelbewijs; of
- een negatieve testuitslag via testen voor toegang.
Bezoekers moeten een van deze mogelijkheden tonen via CoronaCheck of een papieren QR-code (gratis aan te vragen via 0800-1421, duurt 5 werkdagen).

Dear dog lover,
Due to the corona measures imposed by the government, we sadly can' allow the usual amount of dogs / exhibitors.
We as organizer are fully aware that, with reaching the maximum number of registrations, a lot of people (and seen the reactions we have received so far already hundreds), have had to disappoint.
Unfortunately, we cannot place dogs on a reserve list.

Vaccination certificate, recovery certificate or tests for entry
As visitor you can use the following coronafree proof for access:
- a vaccination certificate; or
- a proof of recovery; or
- a negative test result.
Visitors must show one of these options via CoronaCheck or a paper QR code.