DOGSHOW BLEISWIJK 2021 in het Plantarium te Hazerswoude

Op zaterdag 6 en zondag 7 november 2021 organiseren we onze 29e en 30e internationale CAC/CACIB hondenshow.

Op zaterdag de Holland Cup titel met kwalificatie voor Crufts en op zondag de jubileumshow met dubbel CAC in verband met het 100 jarig bestaan van de KC Dordrecht en 25 jaar dogshow Bleiswijk.
Dit is de enige show in Nederland met de mogelijkheid van driemaal CAC in één weekend.

Wij hebben weer een ervaren internationaal keurmeestercorps.

Op 1 augustus 2021 opent de inschrijving uitsluitend via >>Online Dogshow<<.
Inschrijven sluit 23 oktober 24:00hr

Op basis van de dan geldende Corona maatregelen kunnen er restricties gelden met betrekking tot de toegang.
Bij annuleren worden inschrijfkosten teruggestort behoudens de kosten van ODS (6,05%).
Als de maximale inschrijving per keurmeester, ring of dag is bereikt wordt de inschrijving eerder gesloten dan de geplande datum.

Om teleurstelling te voorkomen adviseren we u tijdig in te schrijven!
LET OP: de keuringen beginnen dit jaar om 09.30 uur!!!DOGSHOW BLEISWIJK 2021 in the Plantarium in Hazerswoude

On Saturday November 6 and Sunday November 7, 2021 we organize our 29th and 30th international CAC/CACIB dogshow.

On Saturday the Holland Cup Title with qualification for Crufts and on Sunday the Jubilee-show with double CAC in connection with the 100th anniversary of KC Dordrecht and 25 years of dogshow Bleiswijk.
This is the only show in the Netherlands with the possibility of three times CAC in one weekend.

We again have an experienced international judges corps.

August 1, 2021 entries open only through >>Online Dogshow<<.
Entry Closes October 23, 24:00hr

Based on COVID regulations there additional rules with regard to entry might be possible. At cancellation entryfees will be refunded, minus costs for ODS (6,05%).
If the maximum registration per judge, ring or day has been reached, the registration closes earlier thsn the planned date.

To avoid disappointment we advise you to register in time!

PLEASE NOTE: Judging starts this year at 9.30 am!!!

 Tractatie
Wij hopen u dit jaar weer te mogen ontvangen.