DOGSHOW BLEISWIJK 2020 in het Plantarium te Hazerswoude geannuleerd

Tot onze grote spijt heeft de organisatie van Dogshow Bleiswijk 2020 met BeNeLuxwinnertitel en Jubileumshow met dubbel CAC op 14 en 15 november 2020 moeten beslissen deze show te annuleren vanwege de Covid-19 crisis.
Gezien de huidige ontwikkelingen in zowel Nederland als in Europa en het ongewisse verloop van Covid-19, achten wij het niet verantwoord om dit jaar Dogshow Bleiswijk op een voor iedereen -exposanten, medewerkers en keurmeesters- veilige manier doorgang te laten vinden.
Wij hopen onze jubileumshow en BeNeLuxwinner op 6 en 7 november 2021 in betere en veiliger omstandigheden te kunnen organiseren en u welkom te mogen heten.
Exposanten die betaald hebben ontvangen het inschrijfgeld retour.

DOGSHOW BLEISWIJK 2020 in the Plantarium in Hazerswoude cancelled

To our great regret, the organization of Dogshow Bleiswijk 2020 with Beneluxwinner and Jubilee Show with double CAC on 14 and 15 November 2020 had to cancel this show due to the Covid-19 crisis.
Given the current developments in both the Netherlands and Europe and the uncertain course of Covid-19, we do not consider it justified to allow Dogshow Bleiswijk to take place in a safe way for everyone -exhibitors, employees and judges- this year.
We hope to be able to organize our anniversary show and Beneluxwinner on 6 and 7 November 2021 in better and safer conditions and to welcome you.
Exhibitors who have paid will receive their registration fee back.

Organisatie Dogshow Bleiswijk/Organization Dogshow Bleiswijk