DOGSHOW BLEISWIJK 2020 in het Plantarium te Hazerswoude

Op zaterdag 14 en zondag 15 november 2020 organiseren we onze 29e en 30e internationale CAC/CACIB hondenshow.

Op zaterdag de Benelux Winner met kwalificatie voor Crufts en op zondag de jubileumshow met dubbel CAC in verband met het 100 jarig bestaan van de KC Dordrecht en 25 jaar dogshow Bleiswijk.
Dit is de enige show in Nederland met de mogelijkheid van driemaal CAC in één weekend.

Wij hebben weer een ervaren internationaal keurmeestercorps met keurmeesters uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Portugal, Zweden en Zwitserland.

Vanaf maandag 4 mei 2020 is de inschrijving open en sluiten we onherroepelijk op zondagavond 25 oktober 2020.
Gelet op de onzekere situatie ontstaan door de corona-crisis en de effecten voor onze show adviseren wij, zolang er geen zekerheid is rondom het definitieve doorgaan, wel in te schrijven, maar niet te betalen.
Als de maximale inschrijving per keurmeester, ring of dag is bereikt wordt de inschrijving eerder gesloten.

Om teleurstelling te voorkomen adviseren we u tijdig in te schrijven!

LET OP: de keuringen beginnen dit jaar om 09.30 uur!!!

DOGSHOW BLEISWIJK 2020 in the Plantarium in Hazerswoude

On Saturday November 14 and Sunday November 15, 2020 we organize our 29th and 30th international CAC/CACIB dogshow.

On Saturday the Benelux Winner with qualification for Crufts and on Sunday the Jubilee-show with double CAC in connection with the 100th anniversary of KC Dordrecht and 25 years of dogshow Bleiswijk.
This is the only show in the Netherlands with the possibility of three times CAC in one weekend.

We have again an experienced international judges corps with judges from Belgium, Denmark, Germany, England, Finland, France, Ireland, the Netherlands, Portugal, Sweden and Switzerland.

The registration is open from Monday 4 May 2020 and we will close irrevocably on Sunday evening 25 October 2020.
In view of the uncertain situation created by COVID-19 and the effects on our show, as long as there is no certainty regarding the status of the show, we advice to register but not to pay.
If the maximum registration per judge, ring or day has been reached, the registration will be closed earlier.

To avoid disappointment we advise you to register in time!

PLEASE NOTE the judging starts this year at 9.30 am!!!

 Tractatie
Wij hopen u dit jaar weer te mogen ontvangen.